Kunde ej närvara.

Av olika skäl kunde följande kamrater inte närvara:

Lars F
Bill G
Lars-Göran H
Håkan H
Jan I
Kjell L
Hans L
Rune P
Ulf R
Leif S

Vi övriga hoppas att det passar bättre nästa gång!


TillbakaUppdaterad 2012-09-03