Program Jubileumsträff 2006-09-01—09-03 för elever vid FSS 1966-1968.

 

Dag                Tid                 Aktivitet                               Ansv                                    Plats

Fredag            efter hand       Inställelse och fritt                 J Viberg                                K22

                                            umgänge.

 

Lördag            0830               Frukost.                                Alla                                      Lv6 matsal

                                            Pris 30:-                                                                           öppnar 0900

1000               Vi hälsar varandra                 J Viberg                                K 22

                                            välkommen.

                      1030               Information om                     C FMTS                               By 10

                                            ”F14” idag.                           H Hansson                            sal eso

1130Lunch.                          Alla                                      eso

1330               Vi berättar och minns.            Alla                                      By 10

                      Ansvarig för nästa träff utses.

1630               Bastu för den som vill.           Var och en                            eso
1830               Baren öppnar                        K Kristiansson Konvaljmässen

1900               Gemensam middag.               K Kristiansson Konvaljmässen

2300               Baren stänger
                     

Söndag           0830               Frukost.                                Den som vill                          Lv6 matsal

                                            Pris 30:-                                                                           öppnar 0900

1030                         Städning av förläggning.         J Viberg                                K22
Tack o hej!.                                               

 

Vi disp kasern 22, övre våningen, för förläggning, fre – sön, utan kostnad, eget linne medföres.

Tillresande med bil har möjlighet att parkera inne på området.

Vi disponerar en lektionssal i By 10 (vid gymnastiksalen).

Vi disponerar en bastu på lördag eftermiddag för den som vill.

 

Under programpunkten ”Vi berättar och minns” på lördagseftermiddag, är det tänkt att alla ska bidra med en kortare resumé om hur livet gestaltat sig, med eller utan bilder, från det att vi skiljdes hösten 1968 till dags dato och kanske lite om hur framtiden ser ut. Ta gärna med er gamla foton från skoltiden, om ni har några.

 

Gemensamma middagen betingar ett pris av preliminärt 400 svenska kronor/man, för detta får vi förrätt - huvudrätt - kaffe med vin/öl/vatten som drycker. I priset ingår då även kostnaden för personalen som serverar samt baren som hålls öppen mellan kl 1830 till ca 2300.

Exakt pris kommer jag att meddela under lördagen när vi vet exakt hur många vi blev till slut. 

Eventuella snapsar till maten samt avec till kaffet betalas separat av respektive beställare.

 

Vår jubileumsträff har godkänts av Stabschefen FMTS, han kommer troligen också att hålla informationen om FMTS på lördagsförmiddag.

 

Slutligen vill jag hälsa er alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 

Janne Viberg