Nedan återfinns uppgifter på vad som uppdaterats på hemsidan.
signalisten

Datum Vad har hänt?
2021-01-12 Ändrat e-postadress till Ulf Ringström
2021-01-10 Ändrat e-postadress till Lasse P
2021-01-10 Ändrat e-postadress till Bertil Andersson
2019-11-19 Ändrat e-postadress till Vigo.
2019-11-11 Ändrat e-postadress till S-Å
2018-11-07 Ändrat e-postadress till Kent B
2017-09-03 Lagt in länk under "Nostalgi" med S-Å:s bilder
2017-03-10 Ändrat e-postadress till Hans L
2017-01-19 Tagit bort e-postadress till Bosse C
2016-09-05 Lagt till gruppbild från 2016 på huvudsidan längst ner.Tagit bort länk om Nästa möte (är inte bestämt tid ännu)
2016-08-16 Mail med slutredovisning inför 50års-träffen från Kent B - under länk "INFO nästa möte 2016"
2016-07-29 Mail från Kent B ang 50-årsträff - under länk "INFO nästa möte 2016"
2016-05-12 Lagt in mail från Kent B ang 50-årsträff - under länk "INFO nästa möte 2016"
2016-05-12 Ändrat e-postadress till Kent B
2015-12-31 Lagt in "Nostalgilänk" från Rune P.
2015-12-14 Ändrat e-postadress till Gösta K
2015-10-05 Ändrat e-postadress till Jan I
2015-10-05 Ändrat e-postadress till Roland O
2015-10-05 Ändrat e-postadress till Sten-Åke
2015-01-17 Ändrat e-postadress till Kent B
2015-01-05 Ändrat e-postadress till Gösta K
2015-01-04 Tagit bort e-postadress till Janne V
2013-04-10 Lagt in en ny länk (Morseakademin 1961) under Extern Sb länkar.
2013-01-15 Lagt in en ny länk under 46(45)årsmötet. KamratBladet F14-FMTS-MHS_H.
2012-09-03 Bilder från träffen 2012, Förberett för nästa möte 2016 mm mm
2012-08-16 Jubileumsmeny för 46-årsträffen finns under länk "46 (45)årsmöte"
2012-08-04 Länken "Info om nästa möte" uppdaterad med info från Janne V.
2012-07-28 Slutligt program för 46-årsträffen finns under länk "46 (45)årsmöte"
2012-07-28 Ändrat e-postadress till Hans L.
2012-04-29 Ändrat e-postadress till Bertil (JB)
2012-04-17 Länken "Info om nästa möte" uppdaterad med info från Janne V och prel program.
2012-04-17 Länken "Info om nästa möte" uppdaterad med info från Staffan R.
2011-12-21 Ändrat e-postadress till Sten-Åke A
2011-11-12 Ny länk till Försvaret Historiska Telesamlingar.
2011-11-11 Ändrat e-postadress till Kent B.
2011-09-18 Länken "Info om nästa möte" uppdaterad med info från Staffan.
2011-09-16 Ändrat e-postadress till Bosse C.
2011-09-05 Lagt till Anders S under nostalgi länken
2011-08-15 Försök med ny länk om "nästa möte".
2011-08-11 Ändrat scrollremsan att nästa träff är 2012
2011-07-06 Ändrat e-postadress till Sten-Åke.
2011-05-09 Ändrat e-postadress till Rune P efter tips av Janne V
2011-02-14 Uppdaterat Nostalgi länken med bild från Staffan R.
2011-02-11 Ändrat e-postadress till Jan I
2010-09-24 Ändrat e-postadress till Rune P
2010-09-12 Ändrat e-postadress till Kenneth F
2010-09-06 Ändrat e-postadress till Janne V
2010-01-10 Ändrat e-postadress till Gösta K
2009-08-13 Lagt upp FV Marscher under "nostalgi Uffe R" länken.
2009-02-20 Ändrat e-postadress till Kenneth F
2009-01-11 Ändrat e-postadress till Sten-Åke.
2008-08-25 Ändrat e-postadress till Bosse C.
2007-12-17 Ändrat e-postadress till Kenneth F.
2007-05-30 Gjort om Nostalgi sidorna och lagt in bilder från Kenneth F.
2007-01-14 Uppdaterat Claes e-postadress.
2007-01-11 Uppdateringshistorik implementerad på FSS 1966 sidan.
Nostalgilänk uppdaterad med bilder från Ulf Ringström.
Ej närvarandelänk uppdaterad med bilder på Kenneth och Ulf.
e-postadresser uppdaterad med Ulf.
2007-01-10 Historiksidan skapas.

Tillbaka